Podo posturaal Therapie

Podo = voet (Latijn) Posturaal = houding (van het Engelse posture)

Podoposturaal Therapie is een therapievorm, waarbij door verandering van de stand van de voeten middels therapeutische zooltjes, de houding zodanig beïnvloed wordt dat klachten verminderen c.q. verdwijnen.  Veel klachten ontstaan of worden in stand gehouden door een verkeerde houding. De podoposturaal therapeut gaat uit van het principe, dat een wiebelend tafeltje alleen via de pootjes in evenwicht kan worden gebracht. Alleen op deze manier kan het tafeltje weer stabiel komen te staan. Zo ook bij de mens. Iedere standsverandering onder de voeten, zullen standsveranderingen elders in het lichaam veroorzaken. Maar ook andersom.
Uiteraard is er altijd wel een verschil tussen linker en rechter lichaamshelft. Symmetrie bestaat niet in de natuur. Net als ieder mens heeft u een eigen karakteristieke bouw en manier van lopen.   Wanneer Uw klachten ondanks goede deskundige therapie niet verdwijnen of steeds maar weer terugkeren, kan podoposturaal therapie voor een structurele oplossing bieden.

Podoposturaal therapie is een therapiewijze, die gebruik maakt van reflexwerking onder de voeten, door millimeters dunne elementjes onder de voetzool te plaatsen, ontstaat een stands-/ houdingsverandering hogerop in het lichaam, iedere veranderde positie elders leidt tot standsverandering van de voeten.  Er zullen meerdere consulten nodig zijn omdat podoposturaal therapie werkt via een opbouwsysteem. Men kan meestal niet gelijk alles aan de houding verbeteren. Het lichaam zou dan te veel en te heftig reageren op te therapie.
Door het “uitlijnen” middels individueel aangemeten podoposturale inlegzooltjes ontstaat er:
• balanceren (gelijkmatigere belasting)
• meer ontspanning in het gehele lichaam
• een duidelijke verbetering van bewegingen (m.n. in nek en rug)
• pijnvermindering/ pijnvrijheid

Podoposturaal onderzoek

 

 

 

 

 

 

• allereerst een vragengesprek (anamnese). Er wordt klachtgericht doorgevraagd en het hele lichaam wordt er in betrokken
• een schoeninspectie: er wordt gekeken naar de slijtage onder de zolen. Neem dus het liefst oude, veel gedragen schoenen mee!
• in zit en stand wordt er een voetonderzoek doorgevoerd. Er wordt o.a. gekeken naar de beweeglijkheid va de afzonderlijke gewrichten en lokalisering van de pijn. De reflexbogen geven de therapeut veel informatie omtrent de klachten elders in het lichaam.
• op de podobaroscoop (een voetspiegel) wordt de gehele staande houding geanalyseerd en drie dimentionaal met steriometer opgemeten. Ook het totale drukvlak van de voetzool wordt bekeken en geïnterpreteerd.
• door plaatsing van elementen (meestal stukjes kurk) wordt deze houding gecorrigeerd. Eventueel vindt er nog een ganganalyse of beenlengtemeting plaats. U kunt direct de verbetering in beweging zien.
• na het maken van een blauwdruk van de voeten heeft de therapeut voldoende gegevens om een exact nauwkeurige zool voor U te maken. De zooltjes zijn dus handgemaakt, specifiek op Uw klacht gericht!
Nacontrole
Wanneer de therapiezolen zijn aangemeten komt u na ongeveer 6 weken terug.  De podoposturaal therapeut onderzoekt dan of uw klachten zijn verminderd.  Naar aanleiding van de bevindingen worden de zolen aangepast of uitgebreid met een extra element.  Afhankelijk van de klachten volgt er dan een controle na een half jaar of een jaar. Tijdens iedere controle wordt gekeken of de zolen nog de juiste werking hebben. Als er tussentijds klachten ontstaan is het raadzaam zelf contact op te nemen met de therapeut.

Het is normaal dat er gewenningsklachten kunnen optreden die uiteenlopen van vermoeidheid, spierpijn of pijnlijke voetzolen. In enkele gevallen verergeren de klachten tijdelijk. Indien dit na twee weken intensief dragen niet verminderd is moet u contact opnemen.

Behandelingsduur

De duur van de behandeling verschilt sterk per klacht of voetafwijking. Soms zijn enkele bezoeken voldoende om de klacht te verhelpen. In andere gevallen is een langduriger traject nodig en in sommige gevallen is het noodzakelijk samen te werken met andere disciplines, zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut.

Doorverwijzing
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat uw klachten niet zullen verbeteren door behandeling door de podoposturaal therapeut, dan wordt u mogelijk doorverwezen naar een fysiotherapeut, manueel therapeut, Mensendieck- of Caesartherapeut, osteopaat, pedicure of medisch specialist.

De grondlegger van deze therapie is de Franse neuroloog, Dr. Bourdiol, die op dit gebied specifiek wetenschappelijk onderzoek heeft gericht. Karel Breukhoven introduceerde deze therapievorm in Nederland. Er ontstonden twee groeperingen: de podokinesiologen en podo-orthesiologen. Sinds kort zijn deze twee groeperingen weer samen gekomen, onder de naam podoposturaal therapeuten.
U kunt op eigen initiatief naar een podoposturaal therapeut toe. Of u een verwijsbrief nodig heeft hangt af van de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering. Een vergoeding valt altijd onder de aanvullende verzekering.
Meer info kunt u vinden op www.omnipodogenootschap.nl