Platvoeten (Pes Planus)

Platvoeten (Pes Planus)

Wat zijn platvoeten?

Bij platvoeten is de binnenzijde van de voetzool verstreken en de hiel staat iets naar buiten gekanteld (valgusstand). Wanneer het kind bij de ouder op schoot zit en de voeten slap en ontspannen laat hangen ontstaat vrijwel altijd weer een situatie waarbij de voet hol wordt. Men spreekt dan van een soepele platvoet. Er wordt vaak gedacht dat een soepele platvoet een afwijking is en waar iets aan gedaan moet worden. Het tegendeel is waar. Een soepele platvoet is zelden van betekenis en onnodige behandeling dient te worden voorkomen. Kinderen met platvoeten klagen daar in de regel niet over. Steunzolen en schoenaanpassingen beìnvloeden het natuurlijk verloop van de platvoet niet. Het adviseren en voorschrijven van steunzolen, schoenaanpassingen en voetoefeningen is niet nodig. Als door platvoeten de binnenzijde van de schoen snel versleten of afgetrapt zijn kan het helpen om schoenen te kopen met een stevig hielstuk. Zijn er wel klachten zoals vermoeide voeten, pijnlijke benen, dan kan de registerpodoloog steunzolen aanmeten.

De meeste kinderen tot de leeftijd van 2 jaar hebben soepele platvoeten. Op de leeftijd van twee tot 5 jaar komt de platvoet bij 30% á 40% van de kinderen voor. Tussen vijf en twaalf jaar bij 10%. Nog maar 3% á 4% van de volwassenen heeft een soepele platvoet. Dus 95% herstelt spontaan.

In uitzonderlijke gevallen is er geen sprake van een soepele platvoet, maar van een zogenaamde contracte platvoet. Ook bij deze platvoet is het lengtegewelf aan de mediale zijde verstreken en bestaat er een valgusstand (hiel iets naar buiten gekanteld) van de achtervoet. In tegenstelling tot de soepele platvoet hersteld bij de contracte platvoet het lengtegewelf zich niet als het kind zit met afhangende voeten zit/ligt of op de tenen staat. Het voetgewelf wordt aan de binnenzijde niet hol, maar blijft verstreken. De contracte platvoet wordt veroorzaakt door een abnormale benige overbrugging tussen de voetwortelbeenderen. Één van de vier kinderen heeft geen klachten. Als er klachten ontstaan, dan doen deze zich meestal voor vanaf het achtste levensjaar tot aan het begin van de volwassenleeftijd. Neemt u hiervoor contact op met uw huisarts. Ook de stijve contracte platvoet hoeft bij de afwezigheid van klachten meestal niet behandeld te worden. Wel dient het kind voor nader onderzoek en advies naar de kinderorthopedisch chirurg verwezen te worden.