Met de tenen naar buiten of naar binnen lopen

Met de tenen naar buiten of naar binnen lopen.

In het eerste levensjaar kunnen de voeten van kinderen extreem naar buiten gericht staan `toeing-out`op basis van een versterkte exorotatie  (80 à 90 graden) en verminderde endorotatie (10 à 20 graden) van de heupen. Op het moment dat de kinderen gaan lopen, zullen bij de meeste kinderen de voeten 0 tot 20 graden naar buiten gedraaid staan. Sommige kinderen lopen met de tenen naar binnen.

Als kinderen met de tenen naar binnen lopen maken veel ouders zich daar ongerust over. Deze kinderen struikelen vaker dan hun leeftijdsgenootjes. Bij hardlopen slaan ze de onderbenen naar buiten toe. De ouders of verzorgers zijn ongerust vanwege het cosmetische aspect. In de eerste plaats dient bepaald te worden op welk niveau het naar binnen toe lopen van de tenen veroorzaakt wordt. In principe kan de stoornis zich op drie niveaus bevinden en kan worden ingedeeld naar drie hoofdzaken :

  1. Heupen (meestal waargenomen op de leeftijd van vier tot zes jaar)
  2. Onderbenen (meestal gezien op de leeftijd van twee tot vier jaar)
  3. Voeten (hiermee wordt u geconfronteerd vanaf de geboorte tot de leeftijd van twee jaar, met een piek op het moment dat de kinderen gaan staan)

Bij versterkte endorotatie van de heupen treedt in 80% van de gevallen spontaan herstel op.  Is er sprake van endotorsie van de onderbenen dan zal dat zich in verreweg van de meeste gevallen spontaan corrigeren voor het vierde levensjaar. Doet het probleem zich voor in de voeten, hebben we te maken met of :                                                                                                             – een metatarsus adductus waarbij de gehele voorvoet staat geadduceerd (naar binnen      gericht) ten opzichte van de achtervoet en de voetzool plantair (onderzijde) glad is. Als een metatarsus adductus door de onderzoeker passief kan worden gecorrigeerd, dan corrigeert die spontaan.                                                                                                                                                – een metatarsus varus (éénderde klompvoet) waarbij behalve alleen de voorvoet in adductie (naar binnen gericht) staat ten opzichte van de achtervoet. De voorvoet staat ook nog eens in supinatie (rotatie naar buiten), een hoog lengtegewelf en ter hoogte van de voorvoet naar de achtervoet is een diepe huidplooi aanwezig. De metatarsus varus hersteld zich nooit spontaan en dient te worden verwezen.